Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần Brecus

Trụ sở Hà Nội Địa chỉ: Tầng 5, 209 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. . Tel: (84) 43782 4617 - Fax: (84) 43782 4617. Hotline: 0933 976 568. Email: info@brecus.vn - Website: www.brecus.vn


     

 

Bản đồ đường đi