Quản lý nhà hàng - Restaurant POS
8/29/2014 4:07:26 PM

POS là phần mềm quản lý nhà hàng, khu spa, quán bar được kết hợp với phần mềm quản lý PMS nhằm tạo sự thống nhất cho toàn bộ các dịch vụ trong khách sạn. Tất cả các bộ phận sẽ được quản lý một cách thống nhất nhằm kiểm soát được các thông tin tổng thể.