Giải pháp quản lý tòa nhà Roman Building
10/18/2014 9:11:59 AM

Hệ thống phần mềm quản lý tòa nhà là giải pháp quản lý tòa nhà, trung tâm thương mại, khối cao ốc văn phòng cho thuê, khu chung cư… một cách toàn diện. Với các chức năng ưu việt, đa dạng và dễ dàng sử dụng, phần mềm quản lý tòa nhà đáp ứng được nhu cầu quản lý thông tin khách hàng, quản lý tài sản, xử lý thông tin phản hồi của khách hàng …