Hệ thống quản trị khách sạn Roman - PMS

Hệ thống phần mềm Quản lý Khách sạn Roman là phần mềm với nhiều chức năng quản lý, tích hợp các hệ thống tạo thành một hệ thống quản lý tổng thể các mảng hoạt động của khách sạn với quy trình hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu quản lý cao cấp của các khách sạn, resort.

 

 

 

Hệ thống không chỉ là công cụ quản lý thông tin đơn thuần mà trong đó là một quy trình thực hiện tổng thể từ các nghiệp vụ quản trị nhỏ nhất trong quản trị khách sạn. Hệ thống sẽ mang lại một cách nhìn tổng quát đến chi tiết để có phương pháp quản trị và khai thác triệt để tài nguyên tại mỗi đơn vị. 

 

Đặt phòng – Reservation

 

 

 

Thu ngân - Cashier

Bộ phận thu ngân phản ánh và theo dõi các khoản thanh toán của khách; ghi chép và theo dõi tiền đặt cọc, tạm ứng của khách, các phí phát sinh sau khi khách đã check in và khoản phí phát sinh khi khách check out.

 

 

 

Quản lý công nợ Account receivable

Account maintenance: Các chi phí phát sinh được đưa vào sổ nợ khách hàng khi đã có mã tài khoản cho khách nợ. Các chi phí này không vượt quá số nợ cho phép được cấp trong tài khoản. Các khoản nợ được giảm trừ khi khách trả nợ.

 

 

Báo cáo – Report

Chức năng báo cáo: Sẽ tổng hợp thông tin chi tiết cho toàn bộ hệ thống. Mỗi bộ phận nghiệp vụ sẽ có mục báo cáo cung cấp thông tin cho nghiệp vụ đó như: Đặt phòng, buồng phòng, kế toán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải Catolog tại đây