TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
8/14/2015 11:54:53 AM

Công ty Cổ phần Brecus là công ty chuyên về lĩnh vực giải pháp, công nghệ, thương mại và dịch vụ hiện công ty cần tuyển nhân viên Kỹ thuật với yêu cầu sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN BRECUS CẦN TUYỂN 3 VỊ TRÍ LẬP TRÌNH VIÊN
8/15/2015 9:38:13 AM

hiện tại công ty cổ phần Brecus là công ty chuyên về lĩnh vực giải pháp, công nghệ, thương mại và dịch vụ hiện công ty cần tuyển nhân viên Lập Trình Viên với yêu cầu sau: