HỆ THỐNG QUẢN LÝ SÂN GOLF - ROMAN GOLF
4/9/2015 9:42:56 AM

Công ty Cổ phần BRECUS được thành lập năm 2008, là công ty chuyên về giải pháp công nghệ với các giải pháp về phần mềm quản trị, giải pháp tích hợp thiết bị với nhiều năm kinh nghiệm về cung cấp các giải pháp công nghệ và các sản phẩm phần mềm cao cấp. Brecus chuyên sâu trong việc nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý sân Gôn nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho các nhà quản lý và đem lại chất lượng phục vụ tốt nhất dành cho quý hội viên câu lạc bộ cũng như gia đình, bạn bè của họ.